top of page

TECHNIKA I TECHNOLOGIA: Instalacja odpylania wibroprasy przy produkcji kostki brukowej

PROCES ODPYLANIA PRZY OBRÓBCE KRUSZYW DROBNYCH I WYPEŁNIACZY


Przemysł budowlany, branża kruszyw mineralnych, kamienia budowlanego, cementu i betonu borykają się z problemami emisji pyłu i pyłu zawieszonego, powstałego podczas mechanicznej obróbki tych materiałów i dalszego ich zastosowania.


Temat dotyczy przygotowania i transportu tych surowców w odpowiedni sposób do procesów produkcyjnych, tak aby zminimalizować proces pylenia. W wielu przypadkach proces ten związany jest także z samą obróbką wyrobów końcowych. Nie inaczej jest przy produkcji elementów dekoracyjnych z betonu czy też z gipsu – takich jak płytki kamieniopodobne i cegłopodobne – w tym podczas produkcji kostki brukowej stosowanej powszechnie w przydomowej architekturze i w ogrodzie.


PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ I DALSZA OBRÓBKA KOSTKI BRUKOWEJ WYMAGA NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI W DZIEDZINIE ODPYLANIA


Przygotowanie mieszanki betonowej i dalsza obróbka kostki brukowej wymaga niezbędnych inwestycji w dziedzinie odpylania

o produkcji kostki brukowej i innych elementów architektury nawierzchniowej idealnie nadaje się beton, ponieważ jest łatwy w obróbce i formowaniu, tworząc bardzo ciekawą estetykę. Popularnym procesem produkcji kostki brukowej jest obróbka mieszanki betonowej metodą wibroprasowania. Dla zachowania standardów ochrony środowiska oraz podniesienia komfortu pracy i wydajności niezbędne jest zminimalizowanie zapylenia pochodzącego z pyłu betonowego. Mieszankę betonową zagęszcza się z zastosowaniem wypełniaczy do odpowiedniej konsystencji na specjalnych blatach produkcyjnych i stołach wibracyjnych, w obecności stempli i form do ukształtowania ostatecznych elementów.


Największe zapylenie powstaje podczas uderzenia wibroprasy. Pył rozchodzi się na boki. Należy tu zastosować boczne ssawy odciągowe z wysokim poziomem podciśnienia ze względu na ich wysoką skuteczność. Dodatkowo dla umożliwienia bezkolizyjnego dostępu do maszyny w trakcie przeglądów, serwisu czy w celu wymiany stempli i form zastosowany układ ssący powinien być

mobilny. Dla lepszej skuteczności odpylania odciągi należy zastosować z dwóch stron, a w przypadku braku miejsca jedną stronę można zaślepić ścianką, np. z pleksi.


Odpylanie pyłów betonowych
Odpylanie pyłów betonowych

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA POZWALA ZAOFEROWAĆ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA


Specjaliści BART Sp. z o.o. projektowali wiele instalacji do tego typu stanowisk odciągowych. Jeden z projektów dotyczył stanowiska wibroprasy o wydajności 12 000 m3/h. Instalację ssącą połączono rurami gładkimi z blachy ocynkowanej, a dla zapewnienia odpowiednich prędkości transportowych porywanych zanieczyszczeń instalacja została właściwie stopniowana w zakresie średnic przekrojów poprzecznych rurociągu. Na głównej magistrali zainstalowano przepustnicę regulacyjną umożliwiająca właściwe wyregulowanie ilości odciąganego powietrza.

Urządzenie filtracyjne dobrano odpowiednio do filtracji zanieczyszczeń emitowanych w procesach produkcji i wybijania kostki, o wydajności 12 000 m3/h, a mianowicie zastosowano filtr oparty na wkładach workowych lub też – w celu zmniejszenia rozmiaru jednostki filtracyjnej – na wkładach patronowych, wyposażony w efektywny system czyszczenia wkładów filtracyjnych za pomocą przedmuchu zwrotnego sprężonym powietrzem oraz w integralny wentylator z tłumikiem hałasu. Odbiór pyłu zatrzymanego w filtrze odbywa się poprzez lej zsypowy wyposażony w klapę rewizyjną do przygotowanego wcześniej zbiornika o odpowiedniej pojemności lub do big-bagów.

Kostki o nadanym już kształcie trafiają na palecie na stanowisko szczotkowania, w celu oczyszczenia wyrobów z resztek pyłu. Tam mamy kolejny punkt newralgiczny, jeżeli chodzi o pylenie. Zastosowano więc ssawę z króćcami przyłączeniowymi na szczotce.


Zamontowany układ ssący na szczotce / Szczotka bez osłony i układu odsysającego pyły