top of page

Kompleksowa oferta: BART SERWIS wspiera firmę BART w wykonywaniu przeglądów i serwisów instalacji


BART Sp. z o.o. od ponad 14 lat wspiera polski przemysł projektując, dobierając adekwatne technologie i instalując systemy ochrony powietrza. Obok realizacji nowych instalacji odpylania technologicznego, wentylacji procesowej, centralnego odkurzania, pomieszczeń czystych czy instalacji z zakresu szeroko pojętego HVAC, wykonuje także modernizacje, rozbudowy, dostosowanie instalacji do nowych wymogów prawnych, czy też przeglądy i walidacje instalacji.

Aby utrzymać ciągłość pracy linii produkcyjnej, właściwe parametry instalacji odpylania i zdrowe środowisko pracy ważne jest dbanie o dobrą kondycję poszczególnych urządzeń i elementów, a więc serwisowanie urządzeń oraz wykonywanie regularnych przeglądów instalacji.


Okresowe przeglądy elementów instalacji są podstawą sprawnie działającej w przedsiębiorstwie produkcyjnym sekcji utrzymania ruchu, natomiast są one koniecznością w przypadku udzielenia wydłużonych gwarancji przez wykonawcę instalacji. Instalacja musi pracować w zakresie parametrów dla jakich została zaprojektowana, być kontrolowana i konserwowana zgodnie instrukcjami obsługi i konserwacji. Okres gwarancji uzależniony jest od prawidłowo przeprowadzonych pras serwisowych i konserwacyjnych. Oferuje je w ramach kompleksowej obsługi sam wykonawca, lub też zaakceptowana przez niego inna firma serwisowa.

Firma BART Sp. z o.o. posiada własne wysoko wykwalifikowane ekipy serwisowe, które w ostatnim czasie wyodrębniły się w osobną, niezależnie działającą na rynku spółkę: BART SERWIS Sp. z o.o. Zapewnia ona obsługę serwisową wykonanych przez BART przemysłowych instalacji w ramach udzielanych gwarancji oraz serwis pogwarancyjny urządzeń na zlecenie Klientów.


Pracownicy BART SERWIS posiadają niezbędną wiedzę o budowie i działaniu oferowanych przez firmę BART urządzeniach i wykonanych w przeszłości instalacjach.

Specjaliści firmy BART i BART SERWIS wykonują uruchomienia, ocenę stanu technicznego, przeprowadzają pomiary, regulacje oraz kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

sprawując tym samym nadzór nad pracą instalacji. Instalacje są badane pod kątem wydajności oraz podciśnień, parametrów elektrycznych (poboru mocy, stanu uziemień), skuteczności filtracji, zachowania kaskad ciśnień oraz tam gdzie jest to wymagane, walidacji instalacji na podstawie wymogów ATEX, czy GMP dla pomieszczeń czystych.BART SERWIS specjalizuje się w obsłudze serwisowej urządzeń wchodzących w skład instalacji filtrowentylacyjnych, odpylających, centralnego odkurzania, klimatyzacji i wentylacji przemysłowej. Oferuje dostawę części zamiennych do urządzeń filtrowentylacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do wymienionych instalacji.


Najczęstsze zadania firmy serwisowej to: wykonywanie przeglądów gwarancyjnych na zlecenie Klienta; wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych na zlecenie Klienta, naprawy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne, stały nadzór techniczny nad urządzeniami i instalacjami w ramach zleceń i umów serwisowych, przeglądy i badania techniczne instalacji i urządzeń filtrowentylacyjnych i odkurzających, doradztwo techniczne, dostawa części zamiennych.

Sprostanie wymaganiom klienta pod kątem czasu reakcji jest ważnym atutem firmy serwisowej BART SERWIS. Reaguje natychmiastowo, w kilka godzin, ze względu przede wszystkim na potrzebę zachowania ciągłości linii produkcyjnych.


Kontakt: Sebastian Rojek, tel. +48 608 096 852, serwis@bart-vent.pl
7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page