top of page

BART - TECHNOLOGIE DLA CZYSTEGO POWIETRZAZDROWEGO STANOWISKA PRACY

Wymogi ochrony środowiska naturalnego, konieczność stworzenia właściwych warunków temperaturowo-wilgotnościowych dla przeprowadzenia procesu produkcyjnego, jak i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawą działań związanych z zapewnieniem odpowiedniego mikroklimatu w halach produkcyjnych, filtracją zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza w procesach produkcyjnych i zabezpieczeniem zdrowego środowiska dla każdego stanowiska pracy. 

 

Innym czynnikiem dla wdrażania i modernizacji precyzyjnych instalacji odpylania, filtrowentylacji, klimatyzacji są uwarunkowania ekonomiczne - potrzeba redukcji kosztów wykorzystywania energii w procesie produkcyjnym.