top of page

BART CFC - urządzenie filtracyjne z wkładami nabojowymi, kartridżowymi w wersji standard i w wersji ATEX 

URZĄDZENIA FILTRACYJNE BART

ROZWIĄZANIA SKROJONE NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB

 

CHARAKTERYSTYKA
Firma BART Sp. z o.o. proponuje rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych potrzeb Klientów. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie eliminowania zagrożeń w miejscu pracy, odpylania i wentylacji, kadra inżynierska BART zaprojektowała dostosowane do wymagań poszczególnych aplikacji modele urządzeń filtracyjnych z wkładami workowymi BART BFC oraz z wkładami nabojowymi BART CFC w wersji standardowej i specjalnej Ex, przystosowanej do separacji mieszanin pyłowych tworzących atmosferę wybuchową. Urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi BART BFC lub z wkładami nabojowymi BART CFC jest jednostką filtracyjną ze zautomatyzowanym oczyszczaniem wkładów filtracyjnych poprzez impulsy sprężonego powietrza i służy do oczyszczania powietrza z suchych zanieczyszczeń pyłowych w przemysłowych instalacjach odpylania i odkurzania. Dostosowany jest także do separacji mieszanin pyłowych tworzących atmosferę wybuchową. 

 

Urządzenie to może stanowić część wyposażenia linii produkcyjnej lub pracować jako samodzielny odpylacz zanieczyszczonego powietrza, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

BART CFC zapewnia niezwykle skuteczne, nieprzerwane usuwanie pyłów w trakcie procesów technologicznych w zakładzie produkcyjnym. Urządzenie posiada wstępną komorę filtracyjną w kształcie walca z wlotem powietrza umieszczonym na bocznej ścianie. Króciec wlotowy podaje zanieczyszczenia stycznie do walca komory wywołując separację frakcji grubej i odciążenie pierwszego rzędu wkładów filtracyjnych. Podany do komory filtra strumień zapylonego powietrza wprowadzany jest w ruch wirowy. Cięższe cząstki zawarte we wprowadzonym powietrzu opadają na dno leja zbiorczego, dzięki uzyskaniu prędkości mniejszej, niż prędkość porywania, a następnie unosi lekkie frakcje pyłów i dymów do komory z filtrami wymiennymi. Z dna leja pył jest przesypywany do pojemnika na pył lub odbierany układem transportu pyłu.

 

WERSJE SPECJALNE URZĄDZEŃ

Urządzenie wykonane w wersji specjalnej BART CFC Ex może być zastosowane do separacji mieszanin pyłów klasy St1 podgrupy IIIA lub IIIB, tworzących atmosferę wybuchową, zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/34/UE - ATEX. Urządzenie filtracyjne serii BART CFC Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym może pracować w strefie 22. po spełnieniu warunków opisanych w instrukcji urządzenia. Wszystkie dostępne urządzenia filtracyjne w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem „Ex" występującym w nazwie modelu danego urządzenia. Oferowane są także wersje urządzenia dla alternatywnych systemów odbioru odseparowanego pyłu: 

• wersja przeznaczona do podwieszenia zbiornika metalowego na pył, ze zbiornikiem o pojemności 90 litrów dla modeli z serii BART CFC,

• oraz wersja z zaworem notującym pod rozładunek worków o pojemności około 1m3 do stacji Big Bag.

Powierzchnia filtracji powietrza dla serii urządzeń BART CFC może wynosić od 68 do 110m2. Wartość przepływu powietrza obliczana jest w zależności od rodzaju aplikacji według współczynnika obciążenia materiału filtracyjnego.

 

ZASTOSOWANIE
Urządzenia filtracyjne BART CFC stosuje się w układach odpylania oraz centralnego odkurzania.

Urządzenia z wkładem nabojowym sprzyjają separacji lżejszych pyłów powstających na rozbudowanych stanowiskach spawalniczych, przy obróbce metali, tworzyw sztucznych, przy szlifowaniu, śrutowaniu, piaskowaniu, w malarniach proszkowych.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE BART CFC: 
Wkłady filtracyjne w postaci walca montowane są do górnej półki za pomocą śrub. Pierścień w górnej części wkładów filtracyjnych z odpowiednio wykonanymi zaczepami pozwala na bardzo łatwe i szybkie demontowanie wkładów. Pionowe ich położenie ułatwia proces oczyszczania. W zespole filtracyjnym zastosowano wkłady filtracyjne wykonane z materiału poliestrowo-celulozowego o skuteczności separacji 99% dla cząsteczek 0,5 um. Oczyszczanie wkładów realizowane jest przez sterownik zarządzający pracą elektrozaworów, które podają do wnętrza wkładów filtracyjnych kolejne impulsy sprężonego powietrza. Kołowy, kołnierzowy wylot oczyszczonego powietrza znajdujący się w górnej części urządzenia filtracyjnego pozwala na podłączenie do filtra rurociągu lub bezpośredni montaż odpowiedniego wentylatora na opcjonalnym stojaku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, zmiany parametrów i nieznacznych różnic w wymiarach nie pogarszających walorów użytkowych urządzenia oraz niemających wpływu na bezpieczne użytkowania.

 

DODATKOWE DANE TECHNICZNE
• Zasilanie: 230V; 1,0A; 
• Sprężone powietrze: 6bar, 90K1I/impuls.

BART CFC - urządzenie filtracyjne z wkładami nabojowymi

 • DOSTĘPNE OPCJE

  Dostępne modele:

  BART CFC 4-68;

  BART CFC 4-68 Ex; 

   

  BART CFC 4-90;

  BART CFC 4-90 Ex; 

   

  BART CFC 4-109;

  BART CFC 4-109 Ex

 • ATUTY ROZWIĄZANIA

  BART CFC - Urządzenie filtracyjne z wkładami nabojowymi (cartridge)

  • wysoka wydajność,
  • skuteczna filtracja,
  • automatyczny system czyszczący,
  • przystępna cena,
  • długa żywotność i okres eksploatacji wkładów.

   

  Filtr nabojowy (patronowy) przeznaczony jest do separacji lekkich pyłów powstających podczas obróbki metali, tworzyw sztucznych, farb proszkowych, pyłów i dymów spawalniczych.

 • WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

  • Konstrukcja wsporcza uzależniona od systemu odbioru i transportu pyłu; 
  • Zbiornik na pył; 
  • Uchwyt dla worka typu Big Bag; 
  • Zespół przygotowania powietrza; 
  • Urządzenia dostępne są w wybranych kolorach z palety RAL

bottom of page