top of page

BART BFC - urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi w wersji standard i w wersji ATEX 

URZĄDZENIA FILTRACYJNE BART

ROZWIĄZANIA SKROJONE NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB

 

CHARAKTERYSTYKA
Firma BART Sp. z o.o. proponuje rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych potrzeb Klientów. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie eliminowania zagrożeń w miejscu pracy, odpylania i wentylacji, kadra inżynierska BART zaprojektowała dostosowane do wymagań poszczególnych aplikacji modele urządzeń filtracyjnych z wkładami workowymi BART BFC oraz z wkładami nabojowymi BART CFC w wersji standardowej i specjalnej Ex, przystosowanej do separacji mieszanin pyłowych tworzących atmosferę wybuchową. Urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi BART BFC jest jednostką filtracyjną ze zautomatyzowanym oczyszczaniem wkładów filtracyjnych poprzez impulsy sprężonego powietrza i służy do oczyszczania powietrza z suchych zanieczyszczeń pyłowych w przemysłowych instalacjach odpylania i odkurzania. Dostosowany jest także do separacji mieszanin pyłowych tworzących atmosferę wybuchową. 

 

Urządzenie to może stanowić część wyposażenia linii produkcyjnej lub pracować jako samodzielny odpylacz zanieczyszczonego powietrza, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

BART BFC zapewnia niezwykle skuteczne, nieprzerwane usuwanie pyłów w trakcie procesów technologicznych w zakładzie produkcyjnym. Urządzenie posiada wstępną komorę filtracyjną w kształcie walca z wlotem powietrza umieszczonym na bocznej ścianie. Króciec wlotowy podaje zanieczyszczenia stycznie do walca komory wywołując separację frakcji grubej i odciążenie pierwszego rzędu wkładów filtracyjnych. Podany do komory filtra strumień zapylonego powietrza wprowadzany jest w ruch wirowy. Cięższe cząstki zawarte we wprowadzonym powietrzu opadają na dno leja zbiorczego, dzięki uzyskaniu prędkości mniejszej, niż prędkość porywania, a następnie unosi lekkie frakcje pyłów i dymów do komory z filtrami wymiennymi. Z dna leja pył jest przesypywany do pojemnika na pył lub odbierany układem transportu pyłu.

 

WERSJE SPECJALNE URZĄDZEŃ
Urządzenie wykonane w wersji specjalnej BART BFC Ex może być zastosowane do separacji mieszanin pyłów klasy St1 podgrupy IIIA lub IIIB, tworzących atmosferę wybuchową, zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/34/UE - ATEX. Urządzenie filtracyjne serii BART BFC Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym może pracować w strefie 22. po spełnieniu warunków opisanych w instrukcji urządzenia. Wszystkie dostępne urządzenia filtracyjne w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem „Ex" występującym w nazwie modelu danego urządzenia. Oferowane są także wersje urządzenia dla alternatywnych systemów odbioru odseparowanego pyłu: 

• wersja przeznaczona do podwieszenia zbiornika metalowego na pył, ze zbiornikiem o pojemności 60 litrów dla modeli z serii BART BFC,

• oraz wersja z zaworem notującym pod rozładunek worków o pojemności około 1m3 do stacji Big Bag.

Powierzchnia filtracji powietrza dla serii urządzeń BART BFC może wynosić od 9 do 16m2. Wartość przepływu powietrza obliczana jest w zależności od rodzaju aplikacji według współczynnika obciążenia materiału filtracyjnego.
 

ZASTOSOWANIE
Urządzenia filtracyjne BART BFC stosuje się w układach odpylania oraz centralnego odkurzania. Urządzenie z filtracyjnym wkładem workowym przeznaczone jest do pracy z pyłem o szczególnie trudnym charakterze, również pyłem tworzącym atmosferę wybuchową i znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym - do odpylania pyłu węglowego, przemyśle ceramicznym, hutniczym - przy odpylaniu pieców odlewniczych, w zakładach ciepłowniczych, czy koksowniach.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE  BART BFC: 
Wkłady filtracyjne w postaci worków mocowane są do dna sitowego za pomocą zintegrowanych pierścieni rozprężnych. Worki nałożone są na specjalne konstrukcje mocowane do dna sitowego. Wymiana zużytych worków odbywa się od „strony czystej" po otwarciu pokrywy z dnem elipsoidalnym. Pionowe położenie worków ułatwia proces oczyszczania. Worki wykonano z materiału pokrytego poliestrem, zapobiegającym gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
 

DODATKOWE DANE TECHNICZNE
• Zasilanie: 230V; 1,0A; 
• Sprężone powietrze: 6bar, 90K1I/impuls.

BART BFC - urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi

 • DOSTĘPNE OPCJE

  Dostępne modele:

  BART BFC Ex 19-8 ; 

  BART BFC 19-8 ; 

  BART BFC Ex 31-16; 

  BART BFC 31-16

 • ATUTY ROZWIĄZANIA

  BART BFC - Urządzenie filtracyjne z wkładami workowymi

  •  wysoka skuteczność filtracji przy zastosowaniu do różnych typów aplikacji;

  • wysoko skuteczny automatyczny system czyszczący;
  • długa żywotność, przy długim okresie eksploatacji pomiędzy wymianą wkładów filtracyjnych;
  • przeznaczone do odpylania, jak i do systemów centralnego odkurzania;
  • przeznaczone do pracy z trudnymi pyłami, także o charakterze wybuchowym.

   

  Filtry workowe sprawdzają się w przemyśle energetycznym, ceramicznym, hutniczym, metalowym, a także farmaceutycznym i spożywczym.

 • WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

  • Konstrukcja wsporcza uzależniona od systemu odbioru i transportu pyłu; 
  • Zbiornik na pył; 
  • Uchwyt dla worka typu Big Bag; 
  • Zespół przygotowania powietrza; 
  • Urządzenia dostępne są w wybranych kolorach z palety RAL

bottom of page